Διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π.

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 06.6.2019

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία που αφορούν στη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π.