Εργαστήριο-Σεμινάριο " Φυσική Δόμηση και Βιοκλιματική Προσέγγιση στην Αρχιτεκτονική"

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 13.6.2019

«ΦΥΣΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ»
(προσέγγιση περιβαλλοντικών παραμέτρων βελτιστοποίησης)
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:
Το δέκατο τέταρτο κατά σειρά εβδομαδιαίο Εργαστήριο – Σεμινάριο «ΦΥΣΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ», που διοργανώνει ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια
Ένωση Αρχιτεκτόνων, για την προώθηση της φιλικής στο περιβάλλον αρχιτεκτονικής, (κατόπιν
εισήγησης της σχετικής επιτροπής σε συνεργασία με το OPTARCH), θα γίνει στα τέλη Ιουνίου του
2019.

Δείτε τα επισυνατπόμενα αρχεία.