Σχετικά με τις Διαλέξεις

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 26.6.2019

Ενημερώνονται οι φοιτητές:

1.Καταχώρηση Βαθμού Διάλεξης

α) Κατάθεση τεύχους διάλεξης και εντύπου - διάλεξης (επισυνάπτεται), στην  Βιβλιοθήκη του κτ. Αβέρωφ.

β) Προσκόμιση στη Γραμματεία του Τομέα, όπου ανήκει ο υπεύθυνος  της διάλεξης, της Βεβαίωσης Παραλαβής Διάλεξης (δίδεται από τη βιβλιοθήκη).

2. Projector

- Όλα τα αμφιθέατρα διαθέτουν Projector και σύνδεση με VGA καλώδιο το οποίο φτάνει ως την έδρα.

Αν οι φορητοί υπολογιστές των σπουδαστών δεν διαθέτουν θύρα VGA  θα πρέπει να φροντίσουν να προμηθευτούν κατάλληλο σύνδεσμο.

Δοκιμαστική προβολή (ολιγόλεπτη προβολή και δοκιμή μηχανημάτων) μπορεί να πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Τεκμηρίωσης για την Αρχιτεκτονική και την Πόλη το αργότερο μία ημέρα πριν την παρουσίαση της διάλεξης από τις 12.00 έως τις 15.00 καθημερινά.

 

Επισυνάπτεται:

 Έντυπο που πρέπει να συνοδεύει το τεύχος της διάλεξης,  το οποίο ο φοιτητής θα καταθέσει στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.

 

Συνημμένα Αρχεία: