Κρίσεις αιτήσεων Υποψηφίων Διδακτόρων 2019-2020

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 09.7.2019

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της Σχολής, συνεδρία αρ.14/09-07-2019, αφού έλαβε υπόψη:

 1. την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής, συνεδρία αρ.6/08-07-2019,
 2. την εισήγηση της Γ.Σ. του Τομέα Ι "Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός", συνεδρίαση 03/07/2019,
 3. την εισήγηση της Γ.Σ. του Τομέα ΙI "Πολεοδομία - Χωροταξία", συνεδρίαση 28/06/2019,
 4. την εισήγηση της Γ.Σ. του Τομέα ΙII "Αρχιτεκτονική Γλώσσα, Επικοινωνία και Σχεδιασμός", συνεδρίαση 10/06/2019,
 5. την εισήγηση της Γ.Σ. του Τομέα ΙV "Συνθέσεις Τεχνολογικής Αιχμής", συνεδρίαση 01/07/2019,

αποφάσισε την αποδοχή συνολικά είκοσι οκτώ (28) Υποψηφίων Διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Τις επόμενες ημέρες, θα κοινοποιηθεί (μέσω e-mail) σε όλους/όλες τους/τις υποψήφιους/ες η απόφαση της Σχολής. Σε όσους/όσες δεν έγιναν δεκτοί/ές θα τους επιστραφούν (ταχυδρομικά) τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν μαζί με την αίτησή τους.

Όσοι/ες έγιναν δεκτοί/ές οφείλουν να:

 1. αποστείλουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση εγγραφής, καθώς και την υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής, έντυπα τα οποία θα λάβουν (από τη γραμματεία και μέσω e-mail) τις επόμενες ημέρες.

Επιπλέον, οφείλουν να επικοινωνήσουν με το μέλος ΔΕΠ που έχει οριστεί ως σύμβουλος, προκειμένου να προχωρήσουν (με τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά):

 1. στη συγκρότηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής παρακολούθησης
  (ημερομηνία που αποτελεί την επίσημη έναρξη εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής) και
 2. στον ορισμό του τίτλου της διατριβής
  (πρώτη συνεδρίαση της τριμελούς επιτροπής).

Οι τρεις ανωτέρω διαδικασίες αποτελούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία, τις απαραίτητες προϋποθέσεις έναρξης της διδακτορικής διατριβής και οι δύο τελευταίες απαιτούν την έγκριση της Γ.Σ. του Τομέα και της Σχολής.