Συνάντηση για την αναδιανομή καμαρινιών

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 19.7.2019
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 23 Ιουλίου 2019 στις 12:00, θα γίνει η συνάντηση ΜΟΝΟ για την αναδιανομή των καμαρινιών.

Το μοίρασμα στους νέους δικαιούχους (όσους έχουν κάνει αίτηση εκπόνησης διπλωματικής για την περίοδο Οκτ.2019) θα γίνει το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη.