Ορθή επανάληψη ανακοίνωσης Κατατακτηρίων Εξετάσεων Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ ακαδ. έτους 2019-2020

Ημερομηνία: 
Τρίτη 23.7.2019

Η ορθή επανάληψη αφορά μόνο στην ύλη του εξεταζόμενου μαθήματος "Ιστορία και Θεωρία" στην οποία είχε εκ παραδρομής προστεθεί στα παραδείγματα η λέξη "βασιλικές", η οποία και διαγράφεται. 

Η ύλη των υπολοίπων μαθημάτων "Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός" και "Ελεύθερο Σχέδιο" μένει ως έχει.

Δείτε το επισυναπόμενο αρχείο.