Πρόσκληση παροχής επικουρικού έργου 2019 - 2020 [χειμερινό εξάμηνο]

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 25.7.2019

Όσοι/ες μεταπτυχιακοί σπουδαστές/ριες των Δ.Π.Μ.Σ. και Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες (Υ.Δ.) της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ ενδιαφέρονται να παρέχουν επικουρικό έργο στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα και τα Διατομεακά Εργαστήρια της Σχολής, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020 και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην σχετική προκήρυξη, καλούνται να υποβάλουν από τη Δευτέρα 02/09/2019 έως και την Παρασκευή 06/09/2019 τη συνημμένη αίτηση μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά.

 

Επιπλέον πληροφορίες θα παρέχονται:

  • σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων, από την κα Άννα Γκουτίδη, Γραφείο Κοσμήτορα, 5ος όροφος κτιρίου Τοσίτσα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-7723872, e-mail: agoutidi@arch.ntua.gr,
  • σχετικά με τις γνωστικές περιοχές και τα μαθήματα της Σχολής, από τις Γραμματείες των Τομέων και
  • σχετικά με τα Διατομεακά Εργαστήρια της Σχολής, από τα αντίστοιχα Eργαστήρια.