Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ στα συλλογικά όργανα της Σχολής

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 26.7.2019

Δείτε συνημμένα το έγγραφο που αφορά στην προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ στα συλλογικά όργανα της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020

Συνημμένα Αρχεία: