Ομάδα: Ν. Παππά, Σεπτέμβριος 2019, Ζητούμενα Εργασίας Εξαμήνου

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 21.8.2019

3ο ΕΞ. ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ Ν. Παππά

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ:

1. Εικαστική άσκηση με θέμα το «Σπιτι»

2.Το προσωπικό σας αρχείο το οποίο περιλαμβάνει:

·       1 σελίδα (έως 250 λέξεις) στην οποία αναφέρεται ο στόχο σας και υποστηρίζετε τις επιλογές σας σχετικά με τα υλικά, την μορφή κ.α. του εικαστικού σας

·       Την έρευνά σας, δηλαδή οτιδήποτε σχετικό από έντυπο υλικό, από το διαδίκτυο κτλ (να αναφέρετε τις πηγές σας)

·       Τους πειραματισμούς σας, σκίτσα, κολαζ, σημειώσεις, χάρτες σκέψης (mind maps), κ.α.

·       Ηχητικά αρχεία και βίντεο σε ψηφιακή μορφή (αν επιλέξατε τα συγκεκριμένα μέσα)