Ημερομηνίες δήλωσης Διαλέξεων & Διπλωματικών

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 23.8.2019

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Περίοδος Σεπτεμβρίου 2019

Δευτέρα έως Παρασκευή

02.09.2019 06.09.2019

Εβδομάδα δήλωσης διαλέξεων  Σεπτεμβρίου  2019 από τον επιβλέποντα διδάσκοντα στον Τομέα του και αποστολή καταλόγου από τους Τομείς στη Γραμματεία της Σχολής

Δευτέρα

23.09.2019

έναρξη διαλέξεων

Πέμπτη

26.09.2019

λήξη διαλέξεων

 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ

Περίοδος Οκτωβρίου 2019

Δευτέρα Παρασκευή

16.09.2019 20.09.2019

Αιτήσεις για παρουσίαση διπλωματικής την περίοδο Οκτωβρίου 2019 από τον επιβλέποντα διδάσκοντα στον τομέα του και αποστολή των καταλόγων στη Γραμματεία της Σχολής

Δευτέρα

14.10.2019

έναρξη εβδομάδας προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών

Παρασκευή

18.10.2019

λήξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών

Δευτέρα

21.10.2019

10.00 – 12.00 συνάντηση των εξεταστικών επιτροπών
στο Ιστορικό Κτίριο Πρυτανείας, για τη συγκριτική βαθμολογία
Κατάθεση βαθμολογίας στη Γραμματεία της Σχολής

 

 

Δήλωση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας με αρχική περίοδο παράδοσης  τον Φεβρουάριο του 2020,  από 2/9 έως 13/9 με αίτηση που θα παραλαμβάνουν και θα παραδίδουν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές στην Κεντρική Γραμματεία της Σχολής.

 

Συνημμένα Αρχεία: