Παραδοση συνθετικών θεμάτων και Απομάκρυνση των μακετών 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2019

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 19.9.2019

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα δείτε αναλυτικά τις αίθουσες που παραδίδονται την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019 τα θέματα του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού όλων των εξαμήνων.

Η επιστροφή των εργασίών στους φοιτητές θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019 από 13:00 έως 19:00 και

Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 από 8:30 έως 19:00.

Οι εργασίες που θα παραμείνουν στις αίθουσες θα πεταχτούν.

Στις ίδιες αίθουσες θα πραγματοποιηθεί η Εκδήλωση της Βραδιάς του Ερευνητή την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019.

 

 

Συνημμένα Αρχεία: