Ολοκλήρωση εγγραφών των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδ. έτος 2019-2020 με την κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε.

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 25.9.2019

Καλούνται οι εισαγόμενοι στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδ. έτος 2019-2020 με την κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε, να προσέλθουν την Πέμπτη 26-09-2019 έως και την Δευτέρα 30-09-2019 ώρες 12:00-14:00  στην Γραμματεία της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν αναφέρονται στην εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με αρ. πρωτ. Φ.152/146360/Α5/20-09-2019 (ΑΔΑ: 658Φ4653ΠΣ-Β1Ρ), η οποία επισυνάπτεται.

Η Γραμματεία βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου Τοσίτσα.

Συνημμένα Αρχεία: