Συνάντηση για το πρόγραμμα Διπλωματικών περιόδου Οκτωβρίου 2019

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 26.9.2019

 

Η συνάντηση για το πρόγραμμα Διπλωματικών περιόδου Οκτωβρίου 2019,

θα γίνει την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 στις 11:00 πμ στην αίθουσα Τ10.