ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 3

Χωρικός σχεδιασμός και βιώσιμη ανάπτυξη

Δήλωση Σπουδαστικών Ομάδων έως Παρασκευή 4-10-2019

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 01.10.2019

Όσοι σπουδαστεές δεν δήλωσαν ομάδα για το μάθημα Πολεοδομία και Χωρικός Σεχεδιασμός 3 κατά τη διάρκεια της σημερίνης παρουσίασης, παρακαλούνται να το κάνουν έως την Παρασκευή 4/10/2019 στέλνοντας  email στη διεύθυνση . Δεν επιλέγετε Διδάσκοντα.

regionalplanning1@gmail.com .

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η νέα ιστοσελίδα του μαθήματος, στην οποία θα γίνεται ανάρτηση υλικού και ενημερώσεις-ανακοινώσεις είναι

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=ARCH1053