Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΚΕ/ΕΜΠ για Υποψήφιους Διδάκτορες [Τομέας I, III, IV]

Ημερομηνία: 
Τρίτη 01.10.2019

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, συνεδρία αρ.1/25-09-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νέου Κανονισμού Υποτροφιών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (05/09/2018), αποφάσισε την προκήρυξη τριών (3) νέων Υποτροφιών ΕΛΚΕ/ΕΜΠ, τριετούς διάρκειας με ετήσια ανανέωση:

 1. μία (1) για τον Τομέα Ι «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός»,
  με ημερομηνία έναρξης: ημερομηνία έγκρισης αποτελεσμάτων
 2. μία (1) για τον Τομέα III «Αρχιτεκτονική Γλώσσα, Επικοινωνία και Σχεδιασμός»,
  με ημερομηνία έναρξης: 20/02/2020 και
 3. μία (1) για τον Τομέα IV «Συνθέσεις Τεχνολογικής Αιχμής»,
  με ημερομηνία έναρξης: 20/02/2020.

Σημείωση: Η εκάστοτε υποτροφία θα έχει ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία έγκρισης των αποτελεσμάτων από τη Σύγκλητο ΕΜΠ και σε κάθε περίπτωση όχι προγενέστερη της ημερομηνίας λήξης της εκάστοτε θέσης.

Βασικές προϋποθέσεις για τη διεκδίκηση της υποτροφίας (οι υπόλοιπες προϋποθέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διεκδίκηση της υποτροφίας αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη προκήρυξη):

 1. Να έχει συγκροτηθεί η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή.
 2. Να έχει οριστεί το θέμα της διδακτορικής τους διατριβής.
 3. Να μην έχουν υπερβεί τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία έγκρισης του θέματος της διατριβής και να έχει κατατεθεί πρόσφατη έκθεση προόδου.
  (δεν μπορούν να συμμετάσχουν όσοι/όσες έγιναν δεκτοί/ές κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος)

Ως προς τη διαδικασία:

 • Η αναλυτική κατάσταση δημοσιεύσεων (αρ.2) θα πρέπει να περιέχει μόνο δημοσιεύσεις που πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στον Κανονισμό Υποτροφιών (ενότητα Γ, κριτήριο Μ2, σελίδα 3), χωρισμένες κατά περίπτωση, π.χ. "Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά", "Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Συνέδρια" κλπ.
 • Η βεβαίωση μέγιστου βαθμού (αρ.5) εκδίδεται από τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής από την οποία έχετε αποφοιτήσει, δεν είναι η ίδια με το αντίγραφο διπλώματος και είναι απολύτως απαραίτητη γιατί αποτελεί το βασικό στοιχείο με βάση το οποίο υπολογίζονται τα μόρια των υποψηφίων. Ο τρόπος υπολογισμού των μορίων αναφέρεται στον κανονισμό (ενότητα Γ, κριτήριο Μ1, σελίδα 3).
 • Τα εκκαθαριστικά σημειώματα (αρ.7 και 8) αφορούν στο φορολογικό έτος 2018 (το προηγούμενο έτος από το έτος διεκδίκησης της υποτροφίας).
 • Όσον αφορά στο οικογενειακό εκκαθαριστικό (αρ.8), θα πρέπει να προσκομίσετε της/του συζύγου, εφόσον υπάρχει, διαφορετικά των γονέων.
 • Το πιστοποιητικό εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής (αρ.11) εκδίδεται από το Γραφείο και αρκεί να αποστείλετε συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση για την έκδοσή του, στο e-mail: protocol@arch.ntua.gr και σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην σχετική ανακοίνωση. Η βεβαίωση θα συμπεριληφθεί εκ των υστέρων στο φάκελό σας.

Μεταξύ των δικαιολογητικών που απαιτούνται είναι οι βεβαιώσεις αμοιβών από τον ΕΛΚΕ και τον ΕΠΙΣΕΥ (υποχρεωτικό για όλους):

 • Τη βεβαίωση αμοιβών από τον ΕΛΚΕ (αρ.9) θα την παραλάβετε από την αντίστοιχη υπηρεσία στον 1ο όροφο του κτιρίου Οικονομικών Υπηρεσιών στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου και επειδή απαιτούνται τουλάχιστον 2 ημέρες για την έκδοσή της, παρακαλείστε να μεριμνήσετε εγκαίρως για την κατάθεση της αίτησης έκδοσής της. Η αίτηση κατατίθεται εγγράφως στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ και όχι μέσω e-mail ή fax. Οι ώρες υποδοχής του κοινού είναι 12:30 – 14:30 και μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Στυλιανού (210-7724416).
 • Τη βεβαίωση αμοιβών από το ΕΠΙΣΕΥ (αρ.10) θα την παραλάβετε επίσης από την αντίστοιχη υπηρεσία στου Ζωγράφου (πλησίον του υπόγειου parking έξω από το κτίριο Διοίκησης) και εκδίδεται αυθημερόν.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Πέμπτη 3 έως και την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 και κατά τις ημέρες και ώρες κοινού (Δευτέρα έως Πέμπτη 12:00 - 14:00) στο Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών & Έρευνας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τ.109,  στον 1ο όροφο του κτιρίου Τοσίτσα (Πατησίων 42, 10682, Αθήνα).

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τον υπεύθυνο του Γραφείου, Καλευρά Αλέξανδρο, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-7723396, fax: 210-7723329, e-mail: postgrad-secr@arch.ntua.gr,

καθώς και στην ιστοσελίδα της Σχολής: www.arch.ntua.gr.