Δήλωση ομάδων για το ακαδ.έτος 2019-20

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 03.10.2019

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές δεν έχουν δήλωσει την ομάδα τους, να τη δηλώσουν είτε στη Γραμματεία του Τομέα (3ος όροφος, Κτίριο Τοσίτσα), είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση fbougiatioti@central.ntua.gr το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 07 Οκτωβρίου 2019.

Στο email πρέπει να σημειώνεται η ομάδα, στοιχεία επικοινωνίας (email) των μελών της ομάδας, καθώς και το οικόπεδο το οποίο θα επεξεργαστείτε στο θέμα σας.

Οι ομάδες θα είναι αυστηρά 3μελείς.