Εγγραφές στη Σχολή εισαγομένων με τις ειδικές κατηγορίες των τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 07.10.2019

Οι υποψήφιοι που εισάγονται με ειδικές κατηγορίες των τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία της Σχολής από Δευτέρα 7/10 μέχρι και την Παρασκευή 11/10 και ώρες 12:00-14:00, προκειμένου να εγγραφούν.

Τα δικαιολογητικά που θα καταθέσουν οι υποψήφιοι ορίζονται αναλυτικά στις Οδηγίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την εισαγωγή Ελλήνων του Εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, έτους 2019.

Επιπλέον,  οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους σχετική αίτηση στη Γραμματεία μαζί με την αίτηση εγγραφής:

-          Μία (1) φωτογραφία σε μικρό μέγεθος και

-          Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι γραμμένοι σε άλλη σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευση της Ελλάδας.