Χρηματικά Βραβεία Εστίας Ναυτικών

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 08.10.2019

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο που αφορά τη χορήγηση χρηματικών βραβείων στα παιδιά των εν ενεργεία και συνταξιούχων ναυτικών που φοίτησαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρα το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και έχουν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε σχετικό κανονισμό της.

Συνημμένα Αρχεία: