Συνάντηση φοιτητών για την οργάνωση ημερίδας με θέμα "Επαγγελματική Ηθική και Ηθική του Μηχανικού"

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 08.10.2019

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο που αφορά τη συνάντηση φοιτητών για την οργάνωση ημερίδας με θέμα "Επαγγελματική Ηθική και Ηθική του Μηχανικού"

Συνημμένα Αρχεία: