ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Ημερομηνία: 
Τρίτη 08.10.2019

Η συνεργασία με τις σπουδάστριες και τους σπουδαστές θα γίνεται ως εξής:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ-ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ πριν ή μετά το μάθημα και μετά από συνεννόηση με τη διδάσκουσα.

Δρ. Ζωή Εξάρχου zexarchou@mail.ntua.gr