ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ-ΕΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ

Ημερομηνία: 
Τρίτη 08.10.2019

Παρακαλούνται οι σπουδάστριες και οι σπουδαστές παλαιοτέρων ετών και επί πτυχίω που οφείλουν Μαθήματα Γαλλικής Γλώσσας να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα, προκειμένου να διευθετήσουν το ζήτημα.

Δρ. Ζωή Εξάρχου

zexarchou@mail.ntua.gr