Το μάθημα δεν θα διδαχθεί το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 09.10.2019

Το μάθημα: Η εξέλιξη της Σκηνογραφίας στη θεατρική πράξη ως αποτέλεσμα των μταμορφώσεων του θεατρικού χώρου δεν θα διδαχθεί το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2019-2020