Απόφαση Συγκλήτου για την επίδοση βραβείου "ΑΝΔΡΕΑ ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΥ " έτους 2018

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 14.10.2019

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο που αφορά στην απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση 01/10/2019) για τη χορήγηση του βραβείου "ΑΝΔΡΕΑ ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΥ" έτους 2018.

Συνημμένα Αρχεία: