Διευκρινιστική ανακοίνωση για την προσωποποίηση νέου φοιτητή και την χρονική μεταβολή ισχύος του δικαιώματος μειωμένης μετακίνησης σε κατόχους προσωποποιημένων καρτών (μη πρωτοετείς φοιτητές)

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 17.10.2019

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο που αφορά σε Διευκρινιστική ανακοίνωση του ΟΑΣΑ για την προσωποποίηση νέου φοιτητή και την χρονική μεταβολή ισχύος του δικαιώματος μειωμένης μετακίνησης σε κατόχους προσωποποιημένων καρτών (μη πρωτοετείς φοιτητές).

Συνημμένα Αρχεία: