Συνάντηση για την αναδιανομή και το μοίρασμα καμαρινιών

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 08.11.2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η συνάντηση για την αναδιανομη και το μοίρασμα καμαρινιών θα γίνει την Τρίτη 12 Νοεμβίου 2019 στις 11:00 π.μ  στην αίθουσα Τ101.

*Δικαιούμενοι φοιτητές είναι όσοι έχουν κάνει αίτηση για διπλωματική εργασία έως και τον Σεπτέμβριο του 2019 για την περίοδο Φεβρουαρίου 2020.