Αναβολή μαθήματος Αγγλικών 3ου εξαμήνου

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 11.11.2019

Το μάθημα Αγγλικά 3ου εξαμήνου δε θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 11/11 λόγω ασθενείας της διδάσκουσας. Οι φοιτητές θα ειδοποιηθούν μέσω πλατφόρμας mycourses για την αναπλήρωσή του.