Ακύρωση μαθήματος "Μεθοδολογικές και Σχεδιαστικές προσεγγίσεις στη διδακτική της Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης"

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 12.11.2019

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 12/11 το μάθημα "Μεθοδολογικές  και Σχεδιαστικές προσεγγίσεις στη διδακτική της Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης" δεν θα πραγματοποιηθεί. Θα γίνει αναπλήρωση μέσα στο εξάμηνο.