ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1

Περιβάλλον και ανάλυση του αστικού χώρου

Επίσκεψη στην περιοχή μελέτης

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 20.11.2019

Συνάντηση την Παρασκευή 22.11, στις 9.30 στην αποβάθιρα του Σταθμού ΗΣΑΠ Πειραιά. Θα διασχίσουμε την κεντρική περιοχή της Αγοράς του Πειραιά. Είναι ο αρχικός πυρήνας οικοδόμησης της πόλης του 19ου αιώνα. Θα καταλήξουμε στην αρχαιολογική έκθεση των ευρημάτων του Μετρό στο κτίριο της "Ξυλαποθήκης".

Οι ομάδες θα έχουν μαζί τους εξοπλισμό για φωτογραφίες, σκίτσα και πρόχειρο χάρτη της περιοχής για σημειώσεις. Με βάση την εμπειρία της διαδρομής και τις πληροφορίες από τους διδάσκοντες οι ομάδες θα συντάξουν ένα σύντομο οδοιπορικό –περιγραφή της περιοχής έκτασης 800-1.000 λέξεων εικονογραφημένο με σκίτσα και εικόνες το οποίο θα παραδοθεί στο επόμενο μάθημα.

Συνημμένα Αρχεία: