Εγγραφή των εισαγομένων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ακαδ. έτους 2019-2020

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 21.11.2019

Η εγγραφή των αθλητών που εισήχθησαν στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ. 153/177037 /Α5/12-11-2019 Υπουργική Απόφαση «Κύρωση πινάκων εισαγομένων στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την κατηγορία των αθλητών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020», θα πραγματοποιηθεί από την Δευτέρα 25/11/2019 έως και την Παρασκευή 29/11/2019 (ώρες 12:00 έως 14:00) στη  Γραμματεία της Σχολής (ισόγειο κτηρίου Τοσίτσα).

Καλούνται οι υποψήφιοι να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους και να καταθέσουν τη σχετική αίτηση προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που έχουν οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο

Air Precision 2017

Συνημμένα Αρχεία: