Εγγραφή των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020.

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 21.11.2019

Εγγραφή των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στη Γραμματεία της Σχολής από Δευτέρα 25/11/2019 έως και την Παρασκευή 29/11/2019 και ώρες 12:00-14:00 προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους.