Σεμινάρια Υποψηφίων Διδακτόρων στις Περιοχές Συνθέσεων και Μορφολογίας του Τομέα Ι 2019-2020 (10/12/2019)

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 20.11.2019

Ο Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού θα επαναλάβει τα Σεμινάρια Υποψηφίων Διδακτόρων (Υ/Δ) στις Περιοχές Συνθέσεων και Μορφολογίας και φέτος κρίνοντας ότι είναι πολύ χρήσιμα για τους Υ/Δ αλλά και για τον Τομέα συνολικότερα.

Στα Σεμινάρια αυτά θα παρουσιάζουν την πρόοδο της έρευνας τους οι Υ/Δ που την έχουν ξεκινήσει τα τελευταία 5 χρόνια (από το 2014) χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή σε αυτά και των παλαιότερων Υ/Δ. Θα πραγματοποιούνται μία φορά το μήνα στα γραφεία του Τομέα 1 το απόγευμα (6.30 - 8.30 μ.μ.) της Τρίτης με το σκεπτικό ότι οι περισσότεροι Υ/Δ είναι εργαζόμενοι.

Το πρόγραμμα του Σεμιναρίου, ξεκινώντας από την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18:30, θα ανακοινώνεται μια εβδομάδα νωρίτερα στο σύνολο της σχολής.

Για το 2019:

  • 10 Δεκεμβρίου

Είναι πολύ σημαντικό να παρευρεθείτε στην πρώτη συνάντηση για να οργανωθεί το πρόγραμμα του 2020:

  • 14 Ιανουαρίου
  • 11 Φεβρουαρίου
  • 10 Μαρτίου
  • 5 Μαίου
  • 2 Ιουνίου

Σε κάθε συνάντηση θα παρουσιάζουν δυο η τρεις Υ/Δ συναφή ερευνητικά θέματα και θα ακολουθεί συζήτηση. Στο τέλος κάθε συνάντησης θα προγραμματίζονται οι επόμενες εισηγήσεις.


Την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 θα παρουσιάσουν την πορεία της έρευνας τους οι:

Χάρη Χαρίκλεια
«Δίκτυα Εδαφικής Πολιτιστικής Διαχείρισης και Μορφές Συνεργασίας με τις Τοπικές Κοινωνίες»

Αργυρακάκη Παρασκευή
«Διερεύνηση της δομής και της αξιακής συγκρότησης της νέας χωρο-χρονικής κατασκευής αναπαράστασης του τραύματος. Η περίπτωση της Μικρασιατικής καταστροφής»

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν στον Τομέα 1 στις 18:30. Μετά από κάθε παρουσίαση θα ακολουθεί συζήτηση.

Συνημμένα Αρχεία: