Αναπληρώσεις Μαθημάτων

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 26.11.2019

Αναπλήρωση 3 μαθημάτων Δομική Μηχανική 3, 3ο εξάμηνο (διδάσκουσα Μαρίνα Μωρέττη)

- Παρασκευή 29/11 ώρες 09:00 – 13:00 στο Α002 (Το ΕΘΣ7 ή θα πάει στο Τ101 ή 1h ώρα καθυστέρηση στην έναρξη)

- Παρασκευή 13/12 ώρες 09:00 – 13:00 στο Α002 (Το ΕΘΣ7 ή θα πάει στο Τ101 ή 1h ώρα καθυστέρηση στην έναρξη)

- Παρασκευή 20/12 ώρες 09:00 – 13:00 στο Α002 (Το ΕΘΣ7 ή θα πάει στο Τ101 ή 1h ώρα καθυστέρηση στην έναρξη)