Αναπληρώσεις Μαθημάτων

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 26.11.2019

Αναπλήρωση ενός απογευματινού Εργαστηρίου Οικοδομικής 1, συντονιστής Κ. Καραδήμας

- Τετάρτη 18/12 ώρες 9:00 – 12:00 στις Τ307, Α003, Α006, Α106, Α101