Αναπληρώσεις Μαθημάτων

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 26.11.2019

Αναπλήρωση 2 μαθημάτων στο Ειδικό Οικοδομικής 9ου εξαμήνου, διδάσκουσα Αθηνά Σταυρίδου

- Τετάρτη 18/12 ώρες 15:30 – 18:15, στην Τ307

- Τετάρτη 8/1, ώρες 15:30 – 18:15, στην Τ307