Διαλέξεις Ν.-Ι. Τερζόγλου-Ιανουάριος 2020

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 03.1.2020

Στα πλαίσια της έρευνας του Sabbatical, θα δοθούν τρείς διαλέξεις πάνω στις σχέσεις αρχιτεκτονικής, φαινομενολογίας και τόπου.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο αρχείο.

Ν.-Ι. Τερζόγλου