Μάθημα αναπλήρωσης Παρασκευή 17/1/2020

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 16.1.2020

Την Παρασκευή 17/1/2020
Θα γίνει αναπλήρωση 15:30-18:15
Αφορά όλες τις διδακτικές ομάδες!!