Αναπλήρωση μαθήματος "Ελεύθερο Σχέδιο", Παρασκευή 17/1 και ώρα 15:30

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 16.1.2020

1ο εξάμηνο

Αναπλήρωση  μαθήματος Ελεύθερο Σχέδιο, συντονίστρια Ν. Παππά

Παρασκευή 17/1, ώρες 15:30 - 18:30 στις αίθουσες διδασκαλίας