2 Αναπληρώσεις μαθημάτων - Ιανουάριος 2020

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 16.1.2020

Αθήνα 16 Ιανουαρίου 2020

Αναπληρώσεις μαθημάτων –Ιανουάριος 2020 _ Β

 

1ο εξάμηνο

Αναπλήρωση  μαθήματος Ελεύθερο Σχέδιο, συντονίστρια Ν. Παππά

Παρασκευή 17/1, ώρες 15:30 - 18:30 στις αίθουσες διδασκαλίας

 

3ο εξάμηνο

Αναπλήρωση μαθήματος Ιστορίας και Θεωρίας 3, (κατ. Τέχνης) διδάσκων Ε.Μικράκης

Παρασκευή 17/1, ώρες 10:00 – 12:00, στο Α002

 

Αναπλήρωση  μαθημάτων Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 3

Παρασκευή 17/1, ώρες 14:00 – 18:00, στις αίθουσες Α003, Α006, Α101

Δευτέρα 20/1, ώρες 14:00 – 18:00, στις αίθουσες Α003, Α006, Α101

Τρίτη 21/1, ώρες 14:00 – 18:00, στις αίθουσες Α003, Α006, Α101

Τρίτη 04/2, ώρες 10:00 – 14:00, στις αίθουσες  Α003, Α006, Α101

 

Αναπλήρωση 3 μαθημάτων Οικοδομικής 1, συντονιστής Κ. Καραδήμας

Δευτέρα 20/1, ώρες 9:00 – 11:00 στο Α002 (θεωρία)

Τρίτη 21/1, ώρες 9:00 – 14:00 στις Α003, Α006, Α106, Α101, Α002 (εργαστήριο και θεωρία)

 

 

5ο εξάμηνο

Αναπλήρωση  μαθημάτων Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 5_Ν

Δευτέρα 20/1, ώρες 9:00 – 14:00, στις αίθουσες Α003, Α006,

Τρίτη 04/2, ώρες 15:00 – 19:00, στις αίθουσες  Α003, Α006

 

Αναπλήρωση  μαθημάτων Οικοδομικής 3, συντονιστής Η.Ζαχαρόπουλος

Παρασκευή 17/1, ώρες 15:30 – 20:15, στις αίθουσες Α008, Μ319, Μ322Α,Τ307, Τ302

 

 

7ο εξάμηνο

Αναπλήρωση  μαθημάτων του Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού του 7ου εξαμήνου, συντονιστής Β.Γκικαπέππας

Δευτέρα 20/1,  ώρες  12:30 – 14:45 & 15:30 – 18:15 στις αίθουσες  Α102, Α104

Τρίτη 04/2  ώρες  10:00 - 18:00 στις αίθουσες  Α102, Α104

 

Αναπλήρωση μαθήματος  στα Ειδικά Οικοδομικής 7, διδάσκων Μ.Κατσαρός

Δευτέρα 20/1, ώρες 9:15 – 12:00, στο αμφιθέατρο Τ302 (υαλότουβλα)

 

 

9ο εξάμηνο

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 9 συντονιστής Θ.Παγώνης

Δευτέρα 20/1 ώρες 11:30 – 14:45 & 15:30 – 18:15 στις αίθουσες  Τ10, Μ323, Μ232, Μ321

Τρίτη 21/1 ώρες  11:30 – 14:45 & 15:30 – 18:15 στις αίθουσες  Τ10, Μ323, Μ232, Μ321

Τρίτη 04/2 ώρες 11:30 – 16:00 στις αίθουσες  Τ10, Μ323, Μ232, Μ321

 

Αναπλήρωση μαθήματος στο Ειδικό Οικοδομικής 9ου εξαμήνου, διδάσκουσα Α. Σταυρίδου

Δευτέρα 20/1, ώρες 09:00 – 11:45, στην αίθουσα Μ319