Ομάδα Η.Ζαχαρόπουλου - Αναπλήρωση Εργαστηρίου (της Τετάρτης 15/01)

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 17.1.2020

Τη Δευτέρα 20/01/2020 και ώρα 09:00-11:00 θα γίνει η αναπλήρωση του Εργαστηρίου της Ομάδας Η.Ζαχαρόπουλου της Τετάρτης 15/01 που χάθηκε λόγω ασθένειας του διδάσκοντα.

Το μάθημα θα γίνει στην αίθουσα Τ307 του κτηρίου Τοσίτσα.