Παράδοση - Παραλαβή μακετών του μαθήματος Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 7ου, 8ου & 9ου εξαμήνου

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 05.2.2020

Η παράδοση του μαθήματος Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός του 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 7ου, 8ου και 9ου εξαμήνου θα γίνει τη Δευτέρα 10/2/2020, όπως έχει ανακοινωθεί στο Πρόγραμμα Εξετάσεων Χειμερινού εξαμήνου.

Οι φοιτητές θα πρέπει να παραλάβουν τις μακέτες τους την Πέμπτη 13/2/2020 από τις 11:00 έως τις 19:00 από το κτίριο Αβέρωφ, ενώ από τις αίθουσες που δεν είναι στο κτ. Αβέρωφ από τις 11:00 έως τις 14:00, αλλιώς θα πεταχτούν.

Οι αίθουσες θα πρέπει να ετοιμαστούν για τις παρουσιάσεις των Διπλωματικών εργασιών που ξεκινάνε τη Δευτέρα 17/2/2020.