Ανακοίνωση δ/νσης μέριμνας σχετικά έκδοση κάρτας σίτησης

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 12.3.2020

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ
Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.)

Πληροφορίες: 

Ε. Φελέκος

Τηλ.:210.772-2154, 772-2192

Fax :210.772-1944

 

Untitled-1

 

Αθήνα, 12/03/2020

 

 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Συνιστάται, προς ανάσχεση της εξάπλωσης του ιού COVID-19, οι ενδιαφερόμενοι για έκδοση  κάρτας δωρεάν σίτισης να αποφεύγουν την δια ζώσης επικοινωνία με την αρμόδια Υπηρεσία του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας.

Το σχετικό αίτημα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται  σε ηλεκτρονική μορφή στo email: flesxi@central.ntua.gr  , θα ελέγχονται από την Υπηρεσία και θα αποστέλλεται από αυτή απαντητικό σημείωμα για το εάν είναι δικαιούχοι ή όχι.

Οι δικαιούχοι θα δύνανται να σιτίζονται άμεσα στο εστιατόριο από το οποίο θα παραλαμβάνουν  και τη σχετική εκδοθείσα κάρτα.

 

 

Ο Διοικητικός Προϊστάμενος της Φοιτητικής Λέσχη Ε.Μ. Πολυτεχνείου

Ε. Φελέκος

 

 

Συνημμένα Αρχεία: