Περιορισμοί Πρόσβασης στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου και στο Συγκρότημα Πατησίων του ΕΜΠ λόγω COVID-19

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Κυριακή 22.3.2020

21/3/2020

Η παρουσία ολιγάριθμων ή πολυάριθμων ομάδων επισκεπτών και περιπατητών στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου και στο Συγκρότημα Πατησίων του ΕΜΠ είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία δεδομένης της εξέλιξης της διασποράς του COVID-19.

Με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία του προσωπικού και των εργαζομένων στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), σε εφαρμογή τωναποφάσεων, που έχουν ληφθεί από το Υπουργείο Υγείας και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας,δεν επιτρέπεται στο εξήςη πρόσβαση οχημάτων και πεζών στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου και στο Συγκρότημα Πατησίωντου ΕΜΠ.

Εξαιρούνται του μέτρου αυτού όσοι, μετά από συνεννόηση με τη Διοίκηση του ΕΜΠ, προσέρχονται στην εργασία τους ή σε εν λειτουργία υπηρεσίες του Ιδρύματος(όπωςεστιατόριο).

Στην περίπτωση πλήρους αναστολής της λειτουργίας του Ιδρύματος, η εξαίρεση θα αφορά μόνο νόσους έχουν ειδική άδεια από τη Διοίκηση του ΕΜΠ.

Η εφαρμογή του μέτρου τίθεται σε ισχύ άμεσα.

Παρακαλούνται τα μέλη της κοινότητας του ΕΜΠ και όλοι οι πολίτες να τηρήσουν τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠ

Συνημμένα Αρχεία: