Διαδικτυακή σύνδεση: Πέμπτη, 26/3/2020, στις 12:00 (επικαιροποιημένο)

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 23.3.2020

Ζωγραφική – Εισαγωγή στο χρώμα 4021

Τίτλος: Διαδικτυακή σύνδεση: Πέμπτη, 26/3/2020, στις 12:00

Πέμπτη, 26/3/2020, στις 12:00, στις 15:30 θα συνδεθούμε διαδικτυακά, για να κάνουμε ότι είναι δυνατόν προκειμένου να κάνουμε το μάθημά μας, ή έστω στο περίπου… Όποια/ος έχει την δυνατότητα, ας συνδεθεί μέσω Zoom, που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο.

Για την ομάδα Παππά – Καλακαλλάς:

Θα σας ζητηθεί το Meeting ID και θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τον αριθμό Meeting ID: 967 948 7595

https://zoom.us/j/9679487595

Για την ομάδα Ζαφειρόπουλος, Σκουρογιάννης:

https://us04web.zoom.us/j/9250408065

Θα σας ζητηθεί το Meeting ID και θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τον αριθμό Meeting ID: 925 040 8065

Για την ομάδα Σεβαστάκη:

https://zoom.us/j/3684500943

Θα σας ζητηθεί το Meeting ID και θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τον αριθμό Meeting ID: 3684500943

Ευχαριστούμε

Οι διδακτικές ομάδες