Διαδικτυακή συνάντηση ειδ.θέματα Πλαστικής 8ου

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 25.3.2020

 Δημόσιες δράσεις με επιτελεστικές τακτικές / Public acts by performative tactics

Πέμπτη 26.3.2020  | 15:00'  (Διάρκεια: 60 λεπτά)

-Εισαγωγή σε θεωρητικά ζητήματα τέχνης οδοιπορίας

-Συλλογικές τακτικές τέχνης. Μορφές παρεμβατικής τέχνης με κοινωνικό και πολιτικό προσανατολισμό
 

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/572789833?pwd=bWFWWFcrK2pYM1JOM09mbkNOS3hodz09

Meeting ID: 572 789 833

 
 με την εγκατάσταση της εφαρμογής