ΠΛΑΣΤΙΚΗ 2: Πρόσκληση για εξ’ αποστάσεως διδασκαλία τη Παρασκευή 27/03 στις 12:00.

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 25.3.2020
Καλούμε τους σπουδαστές του μαθήματος “ Πλαστική 2” να συμμετέχουν την Παρασκευή 27/03 στις 12:00 σε τηλεδιάσκεψη,  ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:
 
 
Meeting ID: 201 434 7254
 
 Απαραίτητη η εγκατάσταση του δωρεάν λογισμικού (ZOOM),