διαδικτυακή συνάντηση ειδ.θέματα Πλαστικής 8ου

Ημερομηνία: 
Κυριακή 29.3.2020
 Δημόσιες δράσεις με επιτελεστικές τακτικές      
Πέμπτη 2.4.2020  | 15:00'  (Διάρκεια: 3 ώρες)

-Εισαγωγή σε θεωρητικά ζητήματα τέχνης οδοιπορίας

-Συλλογικές τακτικές τέχνης. Μορφές παρεμβατικής τέχνης με κοινωνικό και πολιτικό προσανατολισμό
 
Kostas Daflos is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
 
Join Zoom Meeting
 
Meeting ID: 720 843 1337
 
με την εγκατάσταση της εφαρμογής