Εργαστήριο Ζωγραφικής Όλα τα εξάμηνα

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 31.3.2020

Εργαστήριο Ζωγραφικής

Όλα τα εξάμηνα

Όλα τα μαθήματα γίνονται μέσω zoom και ακολουθούμε το γνωστό ωρολόγιο πρόγραμμα

Οι προσκλήσεις των διδασκόντων και το Meeting ID παραμένουν ίδια σε κάθε περίπτωση.

Για την ομάδα Παππά - Καλακαλλάς:

https://zoom.us/j/9679487595

Meeting ID: 967 948 7595

Για την ομάδα Ζαφειρόπουλου - Σκουρογιάννη:

https://us04web.zoom.us/j/9250408065

Meeting ID: 925 040 8065

Για την ομάδα Σεβαστάκη:

https://zoom.us/j/3684500943

Meeting ID: 3684500943

Ευχαριστούμε

Οι διδακτικές ομάδες

Painting Lab

All our courses, for all semesters follow the normal schedule, via zoom.

For all N. Pappa’s courses:

https://zoom.us/j/9679487595

Meeting ID: 967 948 7595

For Th. Zafeiropoulos courses:

https://us04web.zoom.us/j/9250408065

Meeting ID: 925 040 8065

For D. Sevastakis courses:

https://zoom.us/j/3684500943

Meeting ID: 3684500943

Thank you.

The teaching groups