3/04/2020. Προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη στο μάθημα Πλαστική 2.

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 02.4.2020

  

3/04/2020. Προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη στο μάθημα Πλαστική 2.

Την Παρασκευή 3/04 το μάθημα “Πλαστική 2” θα γίνει κανονικά από τις 12:00 έως τις 15:00, 

 μέσω της εφαρμογής WEBEX. Ο σύνδεσμος για συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη είναι:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m08b1341c4dcac0d56b...

οδηγίες χρήσης για την εφαρμογή webex θα βρείτε στον σύνδεσμο:

http://www.noc.ntua.gr/files/docs/Cisco_Webex_Student_Guide.pdf

Η διδακτική ομάδα