Κυριακή 5-04-2020, ώρα 13:30, Ομάδα Ν. Παππά Α. Καλακαλλάς

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 03.4.2020

Ζωγραφική: Εισαγωγή στο χρώμα
Ομάδα Ν. Παππά - Α. Καλακαλλάς

Την Κυριακή 5-04-2020, ώρα 13:30 έως 14:30 θα γίνει συμπληρωματικό μάθημα για όσα παιδιά δεν πρόλαβαν να δείξουν την εργασία τους την προηγούμενη Πέμπτη και για όποιο άλλο θέμα θα θέλατε να γίνουν διορθώσεις.

Ευχαριστούμε
Η διδακτική ομάδα