Ε. Θ. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 6ΟΥ

Διαδρομές στον αστικό χώρο

Μάθημα Δευτέρας 06/04/2020

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Κυριακή 05.4.2020

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 6ΟΥ ΕΞ.: ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ,

Από το Zoom, θα σας ζητηθεί κωδικός

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/9679487595

Meeting ID: 967 948 7595

Password: 741065

Παρακαλούμε ξαναδείτε την ίδια μέρα τις ανακοινώσεις, μέχρι να επιβεβαιώσουμε ότι ισχύει ο ίδιος κωδικός γιατί δίνεται κλειδωμένος. Αν δεν υπάρξει νέα σχετική ανακοίνωση, παραμένετε σε αυτόν που έχουμε αναρτήσει σε αυτή την ανακοίνωση.

Ευχαριστούμε

Η διδακτική ομάδα